Sepsis 2 Illustrasjonsfoto Colourbox

Litt over 3000 mennesker dør med en sepsisdiagnose på norske sykehus hvert år. Men flere overlever enn før. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Sepsis. Bildet viser en eldre kvinne i sykehussengen.

Litt over 3000 mennesker dør med en sepsisdiagnose på norske sykehus hvert år. Men flere overlever enn før. Illustrasjonsfoto: Colourbox