4 Torsketungeskjærere Foto Kanstadsamlingen Galleri Lofoten

I generasjoner har barn deltatt i skjæring av torsketunger. Studien viser at arbeidet skaper tilhørighet og mestring hos barna – og eldre generasjoner er glade for å føre
tradisjonen videre. Bildet er fra Henningsvær.
Foto: Kanstadsamlingen

Barn. BIldet viser torsketungeskjærere.

I generasjoner har barn deltatt i skjæring av torsketunger. Studien viser at arbeidet skaper tilhørighet og mestring hos barna – og eldre generasjoner er glade for å føre tradisjonen videre. Bildet er fra Henningsvær. Foto: Kanstadsamlingen