1 Adrian og bestefar Foto Karin Sørensen

Adrian er 14 år og fullbefaren fisker. Alt har han lært av bestefar Hans Kristian. – Han er min helt, sier Adrian. Foto: Karin Sørensen

Kystsamfunn. Bildet viser en bestefar og barnebarnet i skipperluer om bord i en båt.

Adrian er 14 år og fullbefaren fisker. Alt har han lært av bestefar Hans Kristian. – Han er min helt, sier Adrian. Foto: Karin Sørensen