Vitensenteret

En av idéene so viser hvordan Vitensenteret kan utformes hvis det flyttes til Dora.

En av idéene so viser hvordan Vitensenteret kan utformes hvis det flyttes til Dora. Illustrasjon: Vitensenteret