De tre musketerer

Bilde av tre menn.

Disse tre engasjerte forskerne er primus motor for mye av det som skjer på NTNU Nyhavna. Fra venstre professor Ole Andreas Alsos, førsteamanuensis Egil Eide og førsteamanuensis Morten Breivik. Foto: Kai T. Dragland / NTNU