aksel

Podkastvert Aksel Faanes Persson i studio.

Aksel Faanes Persson i SINTEF.

Aksel Faanes Persson er podcastvert i Smart Forklart, som gis ut av SINTEF.