Red blood cells in vein. Vector illustration

Til tross for sammensatte og avanserte reguleringsmekanismer, vil blodtrykket hos noen mennesker permanent ligge så høyt at blodårer og organer påføres skade. Foto: NTB, Shutterstock