umb-030477-(1)-RESIZE

Målet er at modellen for å spore sykdom før den bryter ut, også kan hindre smitte i buskapen. Foto: Håkon Sparre/NMBU