nmbu-045852-1-RESIZE

Hver måned tar meieriene prøver av melka fra hver enkelt ku. Foto: Håkon Sparre/NMBU