Kuslipp ved det store fjøset på UMB 10.05. 2012.

Kuslipp ved det store fjøset på UMB 10.05. 2012.