Kuslipp ved det store fjøset på UMB 10.05. 2012.

Kuslipp ved det store fjøset på UMB 10.05. 2012.

Målet er at modellen for å spore sykdom før den bryter ut, også kan hindre smitte i buskapen. Foto: Håkon Sparre/NMBU