Lemen 1 Foto Colourbox

Ein del artar, som fjellrev og snøugle, ynglar stort sett berre i smågnagarår. Andre artar får fleire og større kull i desse åra. Her lemen. Foto: Colourbox

Lemenår. Bildet viser lemen (Lemmus lemmus).

Ein del artar, som fjellrev og snøugle, ynglar stort sett berre i smågnagarår. Andre artar får fleire og større kull i desse åra. Her lemen. Foto: Colourbox