Fjellrype Foto Hauk Liebe Artsdatabanken CC BY 40

Når det er få smågnagarar, må rovdyra finna andre byttedyr for å klara seg. Dette går ut over populasjonar av andre små byttedyr i fjellet, til dømes fjellrype. Foto Hauk Liebe, Artsdatabanken, CC BY 40

Lemen. Bildet viser ei fjellrype på en stein.

Når det er få smågnagarar, må rovdyra finna andre byttedyr for å klara seg. Dette går ut over populasjonar av andre små byttedyr i fjellet, til dømes fjellrype. Foto Hauk Liebe, Artsdatabanken, CC BY 40