d68dcb6b-5ffe-4212-a638-655894c9bf2c

STS Stillas monterer hengestillaset som skal brukes i arbeidet med å forsterke dammen. Prosjektleder Tor Åmdal følger med.