5fa47aa8-d5c8-4c51-9ec6-8bee1786ef19

Dammen skal forsterkes med betong, som forankres i fjellgrunnen og i dammen. Foto: