Land i Europa crop Michael Jones Foto Rita Hokseggen NTNU

Professor emeritus Michael Jones forklarer hvorfor det ikke er så lett å svare på hvor mange land det er i Europa. Han står foran et Europa-kart fra 1960, da det var 15 færre selvstendige land i Europa enn i dag. Foto: Rita Hokseggen, Institutt for geografi, NTNU

Europa. Bildet viser professor emeritus Michael Jones foran et gammelt Europa-kart.

Professor emeritus Michael Jones forklarer hvorfor det ikke er så lett å svare på hvor mange land det er i Europa. Han står foran et Europa-kart fra 1960, da det var 15 færre selvstendige land i Europa enn i dag. Foto: Rita Hokseggen, Institutt for geografi, NTNU