Lillian Karlsen Foto Helseinnovasjonssenteret

Lillian Karlsen. Foto: Helseinnovasjonssenteret

Bildet viser sykepleier Lillian Karlsen.

Lillian Karlsen. Foto: Helseinnovasjonssenteret