IMG_1952

Digital forslagskasse på telefonen. Den ser ut som en app.

Digital forslagskasse på telefonen. Det gjør det enkelt å komme med forlag til forbedringer. Foto: Aker Stord

Digital forslagskasse på telefonen. Det gjør det enkelt å komme med forlag til forbedringer. Foto: Aker Stord