IMG_1948

Den digitale forslagskassa er hyppig brukt. Det gjør at forbedringsforslag finner veien "fra gølvet og opp" raskt og effektivt.