diskriminering fotball 2 Illustrasjonsfoto Colourbox

For innvandrere kan det være nøkkelen som gir deg innpass i et samfunn. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Navn. Bildet viser spillere som krysser hender.

For innvandrere kan det være nøkkelen som gir deg innpass i et samfunn. Illustrasjonsfoto: Colourbox