Diskriminerg Fotball 5 Illustrasjonsfoto NTB Scanpix

I eksperimentet ga forskerne seg ut for å være jenter som ville prøvespille for fotballklubber i Norge, Sverige og Danmark. De ville se om de fikk dårligere respons om de brukte fremmedklingende navn. Illustrasjonsfoto: Shutterstock, NTB

Navn. Bildet viser en gruppe kvinner med ansiktet vendt mot fotografen under.

I eksperimentet ga forskerne seg ut for å være jenter som ville prøvespille for fotballklubber i Norge, Sverige og Danmark. De ville se om de fikk dårligere respons om de brukte fremmedklingende navn. Illustrasjonsfoto: Shutterstock, NTB