Diskriminering jenter 4 Illustrasjonsfoto Colourbox

Svenskene ser ut til å diskriminere mest. Men det er ikke nødvendigvis sånn heller. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Navn. Bildet viser et kvinneansikt med det svenske flagget lagt over.

Svenskene ser ut til å diskriminere mest. Men det er ikke nødvendigvis sånn heller. Illustrasjonsfoto: Colourbox