Habibollah Sadeghi02

Nøkkelen i prosjektet DEP Joint (Driven Energy Piles) er en pæleskjøt av stål som kan sees øverst i pælen i bakgrunnen. Skjøten er videreutviklet av stipendiat Habibollah Sadeghi ved Institutt for bygg og miljøteknikk på NTNU.