depjoint Ill

Illustrasjon som viser hvordan et bygg kan varmes eller kjøles via pælene som utgjør selve fundamentet i bygget.