Eldre helsetilbud lokalt Illustrasjonsfoto Shutterstock NTB

Norge har bygd opp et mer lokalt helsetilbud for visse pasientgrupper de ti siste årene. Dette kan ha påvirket de eldres helse. Illustrasjonsfoto: Shutterstock, NTB

Eldre. Bildet viser kvinne som tar imot en leges hånd.

Norge har bygd opp et mer lokalt helsetilbud for visse pasientgrupper de ti siste årene. Dette kan ha påvirket de eldres helse. Illustrasjonsfoto: Shutterstock, NTB