SINTEFMicrostructure_T3-3 img11 ctr

Organ on a chip: Dette er en av de mikroskopiske strukturene som har blitt til i laboratoriet til SINTEF. Kanalene på bildet er bare noen mikrometer dype og brede. Foto: SINTEF

Dette er en av de mikroskopiske strukturene som har blitt til i laboratoriet til SINTEF. Kanalene på bildet er bare noen mikrometer dype og brede. Foto: SINTEF

Dette er en av de mikroskopiske strukturene som har blitt til i laboratoriet til SINTEF. Kanalene på bildet er bare noen mikrometer dype og brede. Foto: SINTEF