Treverk som har korrodert fast rundt en nagl_Foto Geir Grønnesby, NTNU Vitenskapsmuseet_2