Lag med trekull.

Her vises lagene med trekull. Foto: Geir Grønnesby, NTNU Vitenskapsmuseet.