Skardörren. Foto Mattias Jansson

Prosjektet handler ikke om å kommersialisere pilegrimsledene. Det dreier seg om å gjøre dem tilgjengelige og attraktive for flere. Foto Mattias Jansson, Nasjonalt Pilegrimssenter

Bildet viser en stor stein i fjellheimen med pilegrimsledens merke.

Prosjektet handler ikke om å kommersialisere pilegrimsledene. Det dreier seg om å gjøre dem tilgjengelige og attraktive for flere. Foto Mattias Jansson, Nasjonalt Pilegrimssenter