Pilegrimsvandring Skardørra. Foto Mattias Jansson (14)

På 1990-tallet opplevde pilegrimspraksisen en ny renessanse her til lands. Nidaros ble reetablert som pilegrimsmål, og i dag er det flere tusen som benytter seg av de ulike ledene dit. Foto: Mattias Jansson, På 1990-tallet opplevde pilegrimspraksisen en ny renessanse her til lands. Nidaros ble reetablert som pilegrimsmål, og i dag er det flere tusen som benytter seg av de ulike ledene dit. Foto: Mattias Jansson, Nasjonalt Pilegrimssenter

Pilegrimer. Bildet viser pilegrimer i fjellheimen. Steinskilt med pilegrimsmerke foran.

På 1990-tallet opplevde pilegrimspraksisen en ny renessanse her til lands. Nidaros ble reetablert som pilegrimsmål, og i dag er det flere tusen som benytter seg av de ulike ledene dit. Foto: Mattias Jansson, På 1990-tallet opplevde pilegrimspraksisen en ny renessanse her til lands. Nidaros ble reetablert som pilegrimsmål, og i dag er det flere tusen som benytter seg av de ulike ledene dit. Foto: Mattias Jansson, Nasjonalt Pilegrimssenter