Pilegrimsleden skilt. Foto Mattias Jansson

Mens et overnattings- eller kulturarvsted i umiddelbar nærhet til pilegrimsledene kanskje blir besøkt av tusener årlig, kan et vel så flott tilbud bare få hundre meter bakenfor stå på konkursens rand. Foto: Mattias Jansson, Nasjonalt Pilegrimssenter

Pilegrimer. Bildet viser et skilt med ordet pilegrimsleden i fjellheimen.

Mens et overnattings- eller kulturarvsted i umiddelbar nærhet til pilegrimsledene kanskje blir besøkt av tusener årlig, kan et vel så flott tilbud bare få hundre meter bakenfor stå på konkursens rand. Foto: Mattias Jansson, Nasjonalt Pilegrimssenter