Mann NAV Illustrasjonsbilde >NTB

Når vi gir staten muligheten til å sette sammen nye, større mengder eller annerledes data, øker dette forvaltningsapparatets evne til å se, predikere, kontrollere og styre borgenes atferd. Det flytter maktbalansen mellom borger og stat. Illustrasjonsfoto: NTB

KI. Bildet viser en mann foran et NAV-skilt.

Når vi gir staten muligheten til å sette sammen nye, større mengder eller annerledes data, øker dette forvaltningsapparatets evne til å se, predikere, kontrollere og styre borgenes atferd. Det flytter maktbalansen mellom borger og stat. Illustrasjonsfoto: NTB