Prematur 2 Foto Colourbox

Det er ikke alltid så greit å være liten. Ektra tøft kan det bli om du er født for tidlig. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Bildet viser et spedbarn på en vekt.

Det er ikke alltid så greit å være liten. Ektra tøft kan det bli om du er født for tidlig. Illustrasjonsfoto: Colourbox