Prematur 1 Foto Colourbox

Premature barn har økt risiko for enkelte lungesykdommer. Illustrasjonsfoto: Colourbox

KOLS. Bildet viser et prematurt spedbarn.

Premature barn har økt risiko for enkelte lungesykdommer. Illustrasjonsfoto: Colourbox