tarefangst

To forskere holder opp en stor tareplante på båtdekk i Frohavet

Tare dyrkes som klimatiltak. Foto: SINTEF

Tare dyrkes som klimatiltak. Foto: SINTEF