EPS_konteiner

Isopor i kontainer med byggeavfall

Isopor i kontainer.

Isopor er et bygningsavfall som kan og bør gjenvinnes.