Nils Arne Eggen Foto Jarle Vines Wikimedia Commons

Nils Arne Eggen. Foto: Jarle Vines, Wikimedia Commons

Bildet viser Nils Arne Eggen.

Nils Arne Eggen. Foto: Jarle Vines, Wikimedia Commons