Anacharis immunis Foto Arnstein Staverløkk Norsk institutt for naturforskning Artsdatabanken

Anacharis immunis. En veps. Foto:Arnstein Staverløkk, Norsk institutt for naturforskning, Artsdatabanken

Arter. Bildet viser vepsen Anacharis immunis sett forfra.

Anacharis immunis. En veps. Foto:Arnstein Staverløkk, Norsk institutt for naturforskning, Artsdatabanken