Mikroalger i mikroskop på sort bakgrunn

Mikroalge sett i mikroskop