micrograph of Pinnularia diatom dividing

Kieselalger. Disse er i slekt med algene som kan spise co2. Foto: iStock

Kieselalger. Disse er i slekt med algene som kan spise co2. f

Kieselalger under mikroskopet: Disse er i slekt med algene som kan spise co2.