Batterier livsløp Illustrasjon Sulalit Bandyopadhyay 2

Illustrasjonen viser hvordan livsløpet til elbilbatterier kan være om vi resirkulerer. Illustrasjon: Sulalit Bandyopadhyay, NTNU

Illustrasjonen viser et mulig kretsløp for elbilbatterier.

Illustrasjonen viser hvordan livsløpet til elbilbatterier kan være om vi resirkulerer. Illustrasjon: Sulalit Bandyopadhyay, NTNU