Betong9

Trondheim 11.09.07 : Eksponert betong som varmemagasin i bygninger. Realfagsbygget på Gløshaugen. Foto: Thor Nielsen