image3

Det er viktig å få bort fugemassen fra flisene! Foto: SINTEF