Neandertalerne mann 2_kunstner Tom Björklund

Intelligent, oppfinnsom og medfølende. En slags drømmemann. Illustrasjon: Tom Björklund

Neandertaler. Illustrasjonen viser en mannlig neandertaler.

Intelligent, oppfinnsom og medfølende. En slags drømmemann. Illustrasjon: Tom Björklund