Neandertalerne kvinne 2_kunstner Tom Björklund

Neandertalerne tok vare på de syke og gamle. Illustrasjon: Tom Björklund

Neandertaler. Illustrasjonen viser en kvinne.

Neandertalerne tok vare på de syke og gamle. Illustrasjon: Tom Björklund