160711 kopi

Bilde av et tomt eksamenslokale.

– Når det kommer et slikt nytt og kraftfullt verktøy som Chat GPT vil ryggmargsrefleksen gjerne være at da må man kjøre skoleeksamener i stedet for hjemmeeksamener, sier Rasmus Grønbæk Jensen. Foto: NTNU