160711

Tomme pulter i et eksamenslokale.

– Når det kommer et slikt nytt og kraftfullt verktøy som Chat GPT vil ryggmargsrefleksen gjerne være at da må man kjøre skoleeksamener i stedet for hjemmeeksamener, sier rådgiver Rasmus Grønbæk Jensen ved NTNUs eksamenskontor. Foto: NTNU