Beiskambrosia 1 Foto Vanessa C Bieker NTNU

Museumssamlinger har vært viktige i arbeidet med å finne ut hvordan ugresset sprer seg så raskt. Foto: Vanessa C. Bieker, NTNU

Beiskambrosia. Bildet viser planten.

Museumssamlinger har vært viktige i arbeidet med å finne ut hvordan ugresset sprer seg så raskt. Foto: Vanessa C. Bieker, NTNU