Beiskambrosia 3 Foto Vanessa C Bieker NTNU

Den har vært på vei i flere år, ugressplanten beiskambrosia. Etter å ha invadert store deler av verden, er den nå også å finne Norge. Men foreløpig i lite omfang. Foto: Vanessa C. Bieker, NTNU

Beiskambrosia. Nærbilde av planten og en hånd.

Den har vært på vei i flere år, ugressplanten beiskambrosia. Etter å ha invadert store deler av verden, er den nå også å finne Norge. Men foreløpig i lite omfang. Foto: Vanessa C. Bieker, NTNU