manuel-oliveira-RESIZE

Bedriften som Manuel Oliveira leder, begynte med forskningsprosjektet HuMan. Det skulle lage teknologiske løsninger for å hjelpe fabrikkarbeidere både fysisk og med kunnskap. Foto: KIT-AR